SerbianEnglishHungarian

Konkurs za Izlagačku 2023. godinu

За избор изложби (самосталне и групне изложбе, ауторске изложбе и уметничке пројекте) које ће бити уврштене у програм галерије у 2023. години. Конкурс је расписан и за избор изложби радова малог формата (до 100 x 100 цм), реализованих у свим видовима визуелног изражавања (слика, цртеж, графика, фотографија, дигитална графика, анимација, видео рад, инсталација, дизајн), које ће бити уврштене у програм Мале галерије Културног центра “Лаза Костић” Сомбор у 2023. години.

Право учешћа на конкурсу имају:
– професионални уметници који су прошли процес уметничког образовања (академије
ликовних или примењених уметности) и деловања у култури, чије је дело, кроз ангажман,
доживело уметничку верификацију.
– у оквиру конкурса за избор изложби које ће бити уврштене у програм Мале галерије
Културног центра “Лаза Костић” Сомбор, посебна пажња биће посвећена ауторима који су
на почетку уметничког ангажовања, студентима основних, мастер и докторских студија
свих смерова ликовних и примењених академија.

Услови
Заинтересовани уметници подносе Пријаву Галерији Културног центра “Лаза Костић” Сомбор, уз коју треба да доставе:
– професионалну биографију са контакт подацима ( адреса, телефон, е-маил );
– сажету концепцију изложбе у писаној форми;
– репродукције радова са информацијама о техници и димензијама радова;
– технички опис изложбе;
– напомену за који простор конкуришу.

Конкурс је отворен од 1. новембра до 3. децембра 2022. године. Накнадно послате или донете пријаве неће бити узете у разматрање.

Текст конкурса – овде.

SerbianEnglish