SerbianEnglishHungarian

Konkurs za izlagačku 2024. godinu

Kulturni centar „Laza Kostić“ Sombor raspisuje

Konkurs

Za izbor izložbi (samostalne i grupne izložbe, autorske izložbe i umetničke projekte) koje će biti uvrštene u program galerije u 2024. godini. Konkurs je raspisan i za izbor izložbi radova malog formata (do 100 x 100 cm), realizovanih u svim vidovima vizuelnog izražavanja (slika, crtež, grafika, fotografija, digitalna grafika, animacija, video rad, instalacija, dizajn), koje će biti uvrštene u program Male galerije Kulturnog centra “Laza Kostić” Sombor u 2024. godini.

 

Pravo učešća na konkursu imaju:

– profesionalni umetnici koji su prošli proces umetničkog obrazovanja (akademije likovnih ili primenjenih umetnosti) i delovanja u kulturi, čije je delo, kroz angažman, doživelo umetničku verifikaciju.

– u okviru konkursa za izbor izložbi koje će biti uvrštene u program Male galerije Kulturnog centra “Laza Kostić” Sombor, posebna pažnja biće posvećena autorima koji su na početku umetničkog angažovanja, studentima osnovnih, master i doktorskih studija svih smerova likovnih i primenjenih akademija.

 

Uslovi

Zainteresovani umetnici podnose Prijavu Galeriji Kulturnog centra “Laza Kostić” Sombor, na kojoj treba da popune:

– profesionalnu biografiju (do 700 karaktera) sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail);

– sažetu koncepciju izložbe u pisanoj formi (do 800 karaktera);

– reprodukcije radova sa informacijama o tehnici i dimenzijama radova (do 10 fotografija);

– tehnički opis izložbe (do 500 karaktera):

– napomenu za koji prostor konkurišu.

 

Konkurs je otvoren od 3. novembra do 3. decembra 2023. godine. Naknadno poslate ili donete prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave razmatra Stručni savet Galerije Kulturnog centra “Laza Kostić” Sombor u sastavu: Boris Lukić, akademski slikar; Tijana Kojić, akademska slikarka, docentkinja na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu; Mila Krstić Krasuljak, istoričarka umetnosti; Nabojša Vasić, akademski slikar; Danilo Vuksanović, slikar; Nikola Pejović, master učitelj i urednik programa u Kulturnom centru “Laza Kostić” Sombor, Slađana Dragičević Trošić, istoričarka umetnosti i urednica programa u Kulturnom centru “Laza Kostić“ Sombor i Vesna Šašić, direktorica Kulturnog centra “Laza Kostić” Sombor.

 

Stručni savet će o pristiglim radovima odlučivati do 20. decembra 2023. godine, a učesnici konkursa će biti informisani u pisanoj formi ili telefonom.

 

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

Kulturni centar „Laza Kostić“ obezbeđuje:

– galerijski prostor

– PR aktivnosti (objava izložbe putem pisanih i elektronskih medija, mejling liste, sajta i društvenih mreža Fejsbuk i Instagram)

– dostupnu tehničku opremu

– koktel za otvaranje izložbe

– štampani materijal (kataloge, kater i plakat za izložbe u Galeriji i kataloge i plakat za izložbe u Maloj galeriji)

– transport (na teritoriji Republike Srbije), prijem i postavku radova

– pakovanje radova po završetku izložbe.

 

Izlagač obezbeđuje:

– svu dodatnu opremu i tehničku podršku koju Kulturni centar ne poseduje

– putni trošak.

Popunjenu Prijavu kandidati mogu predati lično, putem mejla ili dostaviti poštom na sledeću adresu: Galerija Kulturnog centra “Laza Kostić”, Laze Kostića 5, 25000 Sombor.

 

Kontakt:

sdragicevictrosic@kclazakostic.rs

025/412-583

kontakt osoba:

Slađana Dragičević Trošić, uredniica programa u Kulturnom centru “Laza Kostić“ Sombor (+38161 15 40 312)

Prijavni formular možete preuzeti ovde

SerbianEnglish