SerbianEnglishHungarian

Konkurs za izložbu „Somborski salon 2021“

PROPOZICIJE KONKURSA / ORGANIZATOR:

Kulturni centar „Laza Kostić“ Sombor.

USLOVI UČEŠĆA:

Likovni umetnici koji su rođeni ili žive i rade na teritoriji Grada Sombora.
Svi učesnici konkurišu sa dva rada.

IZLOŽBENE KATEGORIJE:

Likovni umetnici mogu konkurisati sa radovima iz svih oblasti vizuelne umetnosti

DIMENZIJE RADOVA:
– dvodimenzionalno umetničko delo – do 200 x 200 cm
– trodimenzionalno umetničko delo – do 150 x 150 x 150 cm

ROKOVI:
Konkurs je otvoren od 9. 7. do 9. 8. 2021. godine

U naznačenom periodu kandidati predaju radove u Galeriji Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor (na adresi Laze Kostića 5), gde popunjavaju prijemni formular. Prijem radova se vrši radnim danima od 9 do 14 i od 17 do 20 časova, kao i subotom od 9 do 13 časova.
Selekcija radova od strane selektora biće izvršena 11. i 12. avgusta 2021. godine.
Umetnici će biti obavešteni o odluci selektora koja se odnosi na izbor radova, 16., 17. i 18. avgusta 2021. godine.
Svečano otvaranje izložbe je 24. 8. 2021. godine.
Odluka selektora o dobitniku Nagrade Salona biće objavljena 24. 8. 2021. godine, na otvaranju izložbe.
Odluka o dobitniku Nagrade Publike biće objavljena 11. 9. 2021. godine, na zatvaranju izložbe.
Tokom trajanja izložbe posetioci glasaju tako što ubacuju ceduljicu sa imenom izabranog rada i njegovog autora u kutiju koja će biti postavljena na ulazu u Veliku galeriju Kulturnog centra. Nagradu publike dobija autor čiji rad osvoji najviše glasova.

OBJAVLJIVANJE KONKURSA:

Organizator konkursa će uslove konkursa objaviti u „Somborskim novinama“, na oficijalnoj facebook stranici Kuluturnog centra, istaknuti na ulazu u Galeriju Kulturnog centra, u časopisima SeeCult i Art magazin kao i u elektronskim medijima.

PRIJEM RADOVA:
Pri prijemu radova umetnik popunjava formular sa podacima o autoru i primljenom delu.
Radovi se predaju od 9. 7. do 9. 8. 2021. u Galeriji KC „Laza Kostić“, ulica Laze Kostića 5, Sombor od 9 do 14 i od 17 do 20 časova radnim danima, kao i subotom od 9 do 13 časova.

PREUZIMANjE RADOVA
Radovi koji nisu ušli u uži izbor mogu se preuzeti od 13. do 17. avgusta 2021. godine.
Radovi koji budu nagrađeni Nagradom Salona i Nagradom Publike prelaze u svojinu Kulturnog centra „Laza Kostić“ i ulaze u umetnički Fond Kulturnog centra.

OBAVEZE ORGANIZATORA
Organizacija i publikacija izložbe: prijem i skladištenje radova, priprema procesa selektovanja, lično obaveštavanje o rezultatima konkursa, postavka i otvaranje izložbe. Publikacija obuhvata katalog i plakat, medijsku pokrivenost izložbe. Poštovanje rokova i uslova konkursa. Obezbeđivanje i realizacija nagrada.

OBAVEZE UČESNIKA KONKURSA
Poštovanje rokova i uslova konkursa.
Kvalitetno pakovanje i transport radova.
Plaćanje troškova dostave i vraćanja radova.

SELEKTOR SALONA
Selektor će izvršiti selekciju radova i doneti odluku o dobitniku Nagrade Salona. Odluke selektrora su konačne i ne podležu žalbi.

NAGRADE:
Organizator konkursa obezbeđuje dve otkupne nagrade u novcu i to:
1. Nagrada Salona u iznosu od 40.000,00 dinara,
2. Nagrada publike u iznosu od 20.000,00 dinara,
uz obavezu da nagrađenim umetnicima organizuju samostalne izložbe u narednoj izlagačkoj godini – dobitniku Nagrade Salona u Velikoj galeriji Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor, a dobitniku Nagrade publike u Maloj galeriji Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor.

Galerija Kulturnog centra „Laza Kostić“
Sombor, ul. Laze Kostića 5
Tel: 025/ 412 – 583, 064/064-21-68, 061/15-40-312
e-mail / firanjd@gmail.com, dragicevic.sladjana982@gmail.com

SerbianEnglish