SerbianEnglishHungarian

Otvaranje izložbe „Forma prostornih struktura“, autorki Jelene Atanasijević, Ivane Pavlović i Sanje Drvenice

U utorak, 22. 2. 2022. godine biće upriličeno svečano otvaranje izložbe „Forma prostornih struktura“, autorki Jelene Atanasijević, Ivane Pavlović i Sanje Drvenice u Maloj galeriji Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor, s početkom u 19. 00 časova.

Postavka izložbe trajaće do 12. 3. 2022. godine.

FORMA PROSTORNIH STRUKTURA

„Architecture is the thoughtful making of space“ Louis Kahn

U arhitekturi svaki objekat predstavlja kompleksnu geometrijsku formu koju posmatrač percipira u prostoru i vremenu. Pri apstrahovanju formi uzimaju se u obzir brojni dizajnerski aspekti koji definišu estetske vrednosti i materijalizaciju konfiguracije sklopa, poput oblika, mase, veličine, razmere, proporcija, ritma, artikulacije, teksture, boje i svetlosti. Navedeni aspekti u sagledavanju formi  ukazuju na višeznačnost i strukturalnost u definisanju arhitektonskih sklopova, kako u eksterijeru, kroz različite prostorne kompozcije, tako i u enterijeru na različitim detaljima. Arhitektura refleksuje program i prostor koji nastaje sa primarnom idejom autora. Namena prostora koja nastaje na osnovu programa preslikava se kroz ideju autora o formi i arhitekturi. Iako je funkcija primarna u pozicioniranju prostornih struktura, ona ne opterećuje autore u modelovanju prostornih formi, kako na nivou samog sklopa, tako i na detaljima.  Sva tri autora, kroz različite funkcionalne zahteve investitora i uslovljenosti pozicija sklopova, projektuju zanimljiva prostorno-funkcioanlna rešenja u skladu sa standardima struke. U primarnom sagledavanju arhitektonskih prostornih sklopova uvek je zadovoljen i visoki estetski kriterijum koji je u koordinaciji sa svim parametrima prostora, lokacije i materijalizacije. Rezultat složenih kompozcionih rešenja su svakako zanimljive forme prostornih struktura koje ujedno postaju vanvremenske.

Dr Jelena V. Atanasijević

 

Biografija:

Dr Jelena V. Atanasijević (1972), diplomirala je 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala 2001. godine sa temom „Proporcije arhitektonskih elemenata u kompozicijama Le Korbizijea, Luisa Kana i Riharda Majera“, a 2009. godine i odbranila doktorsku disertaciju „Proporcije u estetičkoj percepciji klasične arhitekture 20. veka“.  Na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaposlena je od 2013. godine u zvanju vanrednog profesora. Izvodi nastavu na predmetima Projektovanje oblika i Enterijer kroz likovnu transpoziciju, na Osnovnim akademskim studijama i Arhitektonska kompozicija i Kompozicija u formi na Master akademskim studijama. Autor je više desetina arhitektonskih i urbanističkih projekata, kao i projekata enterijera.

Dr Ivana Pavlović (1979), diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2004. na odseku Arhitekture u oblasti projektovanja. Završila je magistarske studije 2010.  sa temom „Odnos arhitektonskog i likovnog jezika u tretiranju enterijera različitih namena“ i doktorske studije 2018. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu sa temom „Konstruktivni elementi i sklopovi kao deo arhitektonske likovnosti“  Na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaposlena je od 2008. godine u zvanju vanrednog profesora. Izvodi nastavu na predmetima Konstruktivni sklopovi i detalji kao deo arhitektonske likovnosti i Digitalna prezentacija u oblasti arhitekture i grafičkog dizajna. Autor je više desetina arhitektonskih i projekata enterijera.

Mr Sanja Drvenica (1966),  diplomirala 1992. i magistrirala 1999. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku unutrašnje arhitekture. Vanredni profesor na Filoško-umetničkom fakultetu u Kragujevcu od 2009. Izvodi nastavu na predmetima Likovni i konstruktivni elementi nameštaja i Nameštaj u enterijeru, na Osnovnim akademskim studijama i Projektovanje u enterijeru na Master akademskim stuidijama. Autor je preko 90 realizovanih projekata u zemlji i inostranstvu: više renomiranih hotela visokih kategorija, luksuznih putničkih brodova, poslovnih prostora, razidencija, kondominijuma, Spa & Wellness centara… Učestvovala u projektovanju i izvođenju više međunarodnih multifunkcionalnih centara. Član ULUPUDS-a.

 

Dobro došli!

Podeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
vesti

Najnovije vesti

SerbianEnglish