SerbianEnglishHungarian

Somborski Salon 2022

Kulturni centar Laza Kostić raspisuje

K O N K U R S
za izložbu
SOMBORSKI SALON 2022
30. 8 – 13. 9. 2022.

PROPOZICIJE KONKURSA / ORGANIZATOR:
Kulturni centar Laza Kostić Sombor.

USLOVI UČEŠĆA:
Umetnici koji su rođeni ili žive i rade na teritoriji Grada Sombora.
Svi učesnici konkurišu sa dva rada.

IZLOŽBENE KATEGORIJE:
Likovni umetnici mogu konkurisati sa radovima iz svih oblasti vizuelne umetnosti

DIMENZIJE RADOVA:
– dvodimenzionalno umetničko delo – do 200 x 200 cm
– trodimenzionalno umetničko delo – do 150 x 150 x 150 cm

ROKOVI:
Konkurs je otvoren od 25. 7. do 13. 8. 2022. godine
U naznačenom periodu kandidati predaju radove u prostorijama Kulturnog centra Laza Kostić Sombor (na adresi Venac Radomira Putnika 2), gde popunjavaju prijemni formular. Prijem radova se vrši radnim danima od 9 do 14 časova.

Selekcija radova od strane selektora biće izvršena 15, 16, 17. avgusta 2022. godine. Umetnici će biti obavešteni o odluci selektora koja se odnosi na izbor radova, 18. i 19. avgusta 2022. godine. Svečano otvaranje izložbe je 30. 8. 2022. Godine, u 19 časova. Odluka selektora o dobitniku Nagrade Salona biće objavljena 30. 8. 2022. godine, na otvaranju izložbe. Odluka o dobitniku Nagrade Publike biće objavljena 13. 9. 2022. godine, na zatvaranju izložbe.

Tokom trajanja izložbe posetioci glasaju tako što ubacuju ceduljicu sa imenom izabranog rada i njegovog autora u kutiju koja će biti postavljena na ulazu u Veliku galeriju Kulturnog centra. Nagradu publike dobija autor čiji rad osvoji najviše glasova.

OBJAVLjIVANjE KONKURSA:
Organizator konkursa će uslove konkursa objaviti: na internet stranici i oficijalnoj facebook stranici Kuluturnog centra Laza Kostić Sombor,
u Somborskim novinama, u časopisima SeeCult i Art magazin kao i u elektronskim medijima,

Konkurs će biti istaknut na ulazu u Galeriju Kulturnog centra kao i u prostorijama Kulturnog centra Laza Kostić Sombor na Vencu Radomira Putnika 2

PRIJEM RADOVA:
Pri prijemu radova umetnik popunjava formular sa podacima o autoru i primljenom delu. Radovi se predaju od 25. 7. do 13. 8. 2022. u prostorijama Kulturnog centra Laza Kostić Sombor (na adresi Venac Radomira Putnika 2) Sombor od 9 do 14 časova.

PREUZIMANjE RADOVA
Radovi koji nisu ušli u uži izbor mogu se preuzeti od 18. avgusta 2022. godine.
Radovi koji budu nagrađeni Nagradom Salona i Nagradom Publike prelaze u svojinu Kulturnog centra „Laza Kostić“ i ulaze u umetnički Fond Kulturnog centra.

OBAVEZE ORGANIZATORA
Organizacija i publikacija izložbe: prijem i skladištenje radova, priprema procesa selektovanja, lično obaveštavanje o rezultatima konkursa, postavka i otvaranje izložbe. Publikacija obuhvata katalog i plakat, medijsku pokrivenost izložbe. Poštovanje rokova i uslova konkursa. Obezbeđivanje i realizacija nagrada.

OBAVEZE UČESNIKA KONKURSA
– Poštovanje rokova i uslova konkursa.
– Kvalitetno pakovanje i transport radova.
– Plaćanje troškova dostave i vraćanja radova.

SELEKTOR SALONA
Selektor će izvršiti selekciju radova i doneti odluku o dobitniku Nagrade Salona. Odluke selektrora su konačne i ne podležu žalbi.

NAGRADE:
Organizator konkursa obezbeđuje dve otkupne nagrade u novcu i to:
1. Nagrada Salona u iznosu od 40.000,00 dinara,
2. Nagrada publike u iznosu od 20.000,00 dinara,
uz obavezu da nagrađenim umetnicima organizuju samostalne izložbe u narednoj izlagačkoj godini – dobitniku Nagrade Salona u Velikoj galeriji Kulturnog centra Laza Kostić Sombor, a dobitniku Nagrade publike u Maloj galeriji Kulturnog centra Laza Kostić Sombor.
Organizator Kulturni centar Laza Kostić Sombor zadržava prava na eventualne izmene programa.

 

Galerija Kulturnog centra Laza Kostić
Sombor, ul. Laze Kostića 5
Tel: 025/ 468-326, 061/15-40-312, 063/520-980
e-mail: sdragicevictrosic@kclazakostic.rs
npejovic@kclazakostic.rs

SerbianEnglish