SerbianEnglishHungarian

Likovni programi

Galerija Kulturnog centra „Laza Kostić” osnovana je 28. novembra 1995. godine, odmah po zatvaranju Galerije „Likovna jesen”. Programsko opredeljenje Galerije Kulturnog centra je prezentacija afirmisanih autora i različitih vidova savremene umetnosti autora u okviru programa: slikarstvo, crtež, grafika, skulptura i dr. kroz priređivanje samostalnih i kolektivnih izložbi, kao i afirmacija mladih autora u okviru programa Male galerije Kulturnog centra.

Godišnji program izložbi se realizuje po odluci Stručnog saveta na osnovu prijava na Konkurs Galerije Kulturnog centra Sombor. Program rada Galerije Kulturnog centra koji uključuje, osim izložbi autora po Konkursu, i stalne i planirane izložbe (Bijenale Likovna jesen, Somborski salon, izložba dobitnika nagrade „Likovna jesen“ i nagrade „Somborskog salona“).

Muzički programi

Kulturni centar „Laza Kostić“ Sombor ima dobru saradnju sa brojnim ambasadama i kulturnim centrima inostranih zemalja, nevladinim organizacijama, muzičkim školama, fakultetima i akademijama umetnosti, udruženjima građana, kulturno-umetničkkim društvima i institucijama kulture, te je u okviru muzičkih programa planirano da Kulturni centar promoviše aktuelna ostvarenja sa polja muzike.

Od 2017. godine u svoj Plan i program rada Kulturni centar uvrstio je koncerte pod nazivom „Somborci svome gradu“ koji pokazuju koliko je izvrsnih mladih umetnika Sombor iznedrio.

Najznačajnija manifestacija muzičkog programa Kulutrnog centra, koja je od svog osnivanja, septembra 1961. godine, dugi niz godina bila zaštitni znak svog grada, jeste SOMUS (Somborske muzičke svečanosti).

Festival uličnih svirača, još jedna značajna manifestacija ovog programa, okuplja, u najvećoj meri muzičare, ali i plesače, pozorišne trupe, performere, akrobate i predstavlja veliku umetničku radionicu na otvorenom gde su umetnici i publika ravnopravni učesnici.

SerbianEnglish